Vés al contingut

Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat de Sabadell

Una estratègia municipal concertada amb la ciutadania i els principals actors locals
Client 
Ajuntament de Sabadell
Lloc 
Barcelona
Període 
2015

Motivació

ERF ha proveït suport tècnic a l'Ajuntament de Sabadell per a l'elaboració de l'Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible Integrada (EDUSI). Es tracta d'un instrument d'integració de polítiques urbanes orientat a millorar als objectius de sosteniblitat municipal. Altrament, es tracta d'una eina imprescindible per optar al 5% dels Fons FEDER dedicats al desenvolupament urbà del període 2014-2020, a través de la convocatòria corresponent del Ministeri d'Indústria i Energia.

A més de la recerca de finançament, l'Estratègia té el valor d'integrar polítiques municipals i mostrar l'alineament amb les polítiques comunitàries (fet que tindrà impacte positiu en la presentació de propostes a d’altres programes europeus) i, per descomptat, permet ordenar i establir prioritats sobre els grans projectes estructurants de transició sostenible de la ciutat.

Resultats

Les fases del projecte han estat:

 • Recopilació d’informació estratègica. S’analitzen els documents estratègics rellevants realitzats fins el moment per identificar inicialment problemes i reptes prioritaris i definir les línies estratègiques. D’acord amb l’equip de l’Ajuntament, s’estableixen els reptes definitius i s’orienta l’anàlisi integrada als objectius del FEDER.
 • Tallers amb els responsables polítics i tècnics de l’Ajuntament. 
 • Anàlisi integrada, diagnòstic i DAFO per als àmbits: econòmic, ambiental, climàtic, demogràfic i social. L’anàlisi es focalitza en els reptes plantejats a la fase anterior i s’incorpora informació rellevant i estratègica secundària, ja desenvolupada als instruments analitzats, així com el resultat de les entrevistes realitzades. En aquest procés es recullen també les aportacions dels espais de participació ciutadana.
 • Definició del programa d’actuacions i del sistema d’indicadors. A partir de l’anàlisi integrada s’estructurarà l’estratègia delimitant els àmbits d’actuació, els principals projectes estructuradors i un sistema d’ indicadors de seguiment.

Per dur a terme els objectius estratègics s'han establert 9 línies d'actuació i 31 accions. Les línies d'actuació de l'estratègia són:

 • Producció creativa
 • Nou model agrari
 • Laboratori per a les noves energies
 • Impuls del coneixement
 • Nou model de promoció i posada en valor de la ciutat
 • Sabadell i les noves formes de govern per a la cohesió social
 • Empoderament social a través de la transparència i la participació
 • Transformació urbana per a la inclusió social
 • Sabadell, ciutat verda, ciutat en xarxa
  • Ciutat verda contra el canvi climàtic
  • Mobilitat en xarxa
Baixa pdf