Vés al contingut

Estalvi energètic a partir de monitoratge en centres poliesportius

Instal·lació d'un sistema de telemesura i assistència tècnica per a l’obtenció d’estalvis energètics
Client 
Diputació de Barcelona
Lloc 
Catalunya
Període 
2014

Motivació

L'Àrea d'esports de la Diputació de Barcelona va encarregar a ERF la implantació d'un sistema de monitoratge de consums energètics i l'assistència per a l’aplicació de mesures d’estalvi en 3 equipaments esportius amb piscina climatitzada situats a Parets del Vallès, Abrera i Barberà del Vallès. 

Resultats

S'han plantejat 44 mesures d'estalvi, de les quals se n'han executat 24. Les mesures implantades han permès reduir la despesa energètica en un 12% a Abrera i en un 4,5% a Barberà del Vallès. S'han implantat, entre d'altres, les mesures següents: 

  • Ajust dels horaris de filtratge 

  • Ajust dels horaris i la temperatura de calefacció dels vestidors

  • Ajust i control del circuit de bombeig de l'aigua freda 

  • Estalvi de gas natural gràcies al free-heating a l'estiu, apagant la deshumectadora 

  • Neteja dels filtres dels climatitzadors

Gràcies a la constància de les visites, l'anàlisi de consums parcials (submetering) i la formació en la interpretació de la visualització de consums del monitoratge, els gestors i els responsables de manteniment dels centres esportius han pres consciència dels consums dels diferents equips, les pautes per optimitzar-los en el futur i la importància de fer accions de manteniment preventiu.

Baixa pdf