Vés al contingut

Disseny de tres centres turístics a Paraguai

Assistència a l'equip d'arquitectura d'Ettore Piras en la redacció del projecte i la redacció d'un relat museològic i museogràfic visual i innovador
Client 
Secretaria Nacional de Turismo del Paraguai
Lloc 
Internacional
Període 
2012-2014

Motivació

ERF va executar l’adequació sostenibilista dels tres edificis dissenyats per Studio di architettura Ettore Piras i TargetEuro en diferents punts de Paraguai (Asunción, Filadelfia i Yguazú) per encàrrec de la Secretaria Nacional de Turismo del Paraguai i el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Els tres edificis estan totalment concebuts des d’una òptica sostenibilista. A més a més, ERF va elaborar el relat museològic i museogràfic dels tres centres des d'una òptica visual i innovadora, que va comptar amb la participació i l'opinió dels agents locals. 

Resultats

Les anàlisis efectuades a nivell d'edificació sostenible han estat les següents:

 • Anàlisi climatològica per adaptar el disseny passiu i bioclimàtic a les condicions de l'entorn de cadascuna de les tres ubicacions: Asunción, Filadelfia i Yguazú.
 • Anàlisi d’assolellament i ombres.
 • Anàlisi de la il·luminació natural d’espais interiors.
 • Proposta de solucions constructives aprofitant materials locals.
 • Especificació de detalls constructius i solucions passives: aillament, obertures, proteccions solars, materials de coberta, etc.
 • Optimització del disseny dels sistemes actius i incorporació d'energies renovables.
 • Estalvi i reutilització de l'aigua.
 • Integració paisatgística dels edificis.

Els edificis resultats aconsegueixen:

 • Reduir el 50% el consum d'aigua
 • Reduir fins el 30% el consum d'energia per a la refrigeració.

Els treballs fets en la part museística del projecte han estat:

 • Definició dels continguts del relat museològic i museogràfic
 • Definició i pressupost preliminar de les interfícies comunicatives
 • Concertació i participació d'agents locals
 • Senyalètica dels senders d'accés

Un d'aquests centres està actualment (any 2016) en procés de construcció.

Baixa pdf