Vés al contingut

Criteris de sostenibilitat de la certificació SITES per a la reurbanització d’espais públics

Assistència al Districte de Ciutat Vella per a la incorporació de criteris consensuats amb tots els agents
Client 
Districte de Ciutat Vella. Ajuntament de Barcelona.
Lloc 
Barcelona
Període 
2017

Motivació

L’Ajuntament de Barcelona està duent a terme esforços importants per incrementar la sostenibilitat global de les seves intervencions urbanístiques i reduir-ne la petjada socioambiental.

En el marc de la reurbanització dels espais públics, el Districte de Ciutat Vella ha sol·licitat a ERF l’anàlisi de la viabilitat de l’aplicació de dues eines per avaluar la sostenibilitat d’un projecte concret d’urbanització i extreure’n propostes de mesures i criteris de sostenibilitat a incorporar.

  • La certificació SITES, certificació ambiental de l’espai públic d’àmbit internacional
  • El Check-list de criteris d’urbanisme sostenible que està treballant l’Àrea d’Ecologia Urbana de l’Ajuntament de Barcelona juntament amb ERF.

 

Resultats

Després de treballar una primera proposta de criteris en base a les eines esmentades i l’experiència d’ERF, es va consensuar una proposta definitiva amb el Districte, prenent en consideració l’opinió d’altres organismes i departaments de l’Ajuntament de Barcelona.

Finalment l’estudi inclou una sèrie de criteris de millora de la sostenibilitat consensuats per a ser incorporats en l’avantprojecte:

  • Ús sostenible dels recursos: materials de proximitat, materials amb extracció i producció sostenible i components químics segurs
  • Consideració dels diferents grups d’usuaris i incorporació de les seves necessitats al projecte.
  • Formació d’un equip multidisciplinari integrat de treball

 

Els condicionants externs del projecte no han permès aplicar però una sèrie de criteris que es tindran en compte en futures intervencions:

  • Criteris de gestió de l’escorrentia superficial
  • Minimització de l’efecte d’illa de calor
  • Increment de la biodiversitat i la vegetació autòctona
Baixa pdf