Vés al contingut

Cooperació internacional municipal vinculada al canvi climàtic

Valoració de l’impacte de les accions fetes i recomanacions de futur per a la cooperació per la mitigació i adaptació al canvi climàtic
  • Projecte de gestió sostenible dels recuros hídrics de Saint-Louis, Senegal (Mon-3)

    Projecte de gestió sostenible dels recuros hídrics de Saint-Louis, Senegal (Mon-3)

  • Projecte RESSOC d’ecogestió de residus a El Salvador (AMB)

    Projecte RESSOC d’ecogestió de residus a El Salvador (AMB)

Client 
Fons Català de Cooperació al Desenvolupament (FCCD)
Lloc 
Barcelona
Període 
2021

Motivació

El Fons Català de Cooperació al Desenvolupament (FCCD) i l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) han encarregat a ERF una diagnosi per identificar les bones pràctiques i experiències dutes a terme en els darrers cinc anys en matèria de cooperació internacional en l’àmbit municipal i supramunicipal a Catalunya. Aquesta diagnosi ofereix informació i eines de suport al FCCD i a la Comissió d’Acció Climàtica. A més, estableix una sèrie de recomanacions de cara a les noves actuacions de cooperació focalitzades a la mitigació i l’adaptació al canvi climàtic.

Resultats

La diagnosi elaborada per ERF permet detectar que els projectes d’acció climàtica gaudeixen d’un interès creixent dins de la cooperació internacional en els ajuntaments catalans. Les temàtiques més abordades han estat l’adaptació a l’augment de la temperatura, la sequera i la desertització; i la gestió dels residus. En aquest darrer aspecte, el model català de gestió dels residus ha estat un referent pels seus bons resultats i per la implicació de les institucions, empreses i societat en el seu desenvolupament.  

En el conjunt de la cooperació internacional catalana, l’acció climàtica es desenvolupa amb una intensitat menor que altres eixos com els drets humans, la sanitat o l’educació, i es duu a terme principalment a través de la cooperació indirecta. Fins a vuit ajuntaments catalans han participat en projectes de cooperació tècnica municipal, un model que va més enllà del model operatiu de cooperació assistencial i afavoreix la transferència de coneixement i recursos entre ambdues parts. De cara a enriquir i millorar les accions futures, la diagnosi posa èmfasi en aspectes clau com el treball conjunt amb els tècnics/es de medi ambient en el disseny i implementació de les solucions, així com la reflexió sobre l’impacte de les accions.

Categoria 
Canvi climàtic
Etiquetes 
Territori
Baixa pdf