Vés al contingut

Cingles de Montjuïc. Programa d'usos de la nova façana marítima de Montjuïc

Nou programa d'usos per a un context urbà diferent
Client 
Barcelona Regional
Lloc 
Barcelona
Període 
2015

Motivació

Els nous plans i projectes urbans al voltant de la muntanya de Montjuïc -com el nou barri de la Marina del Prat Vermell, els canvis en l'estructura de la Ronda Litoral...- integraran de nou la façana litoral de Montjuïc a la ciutat. El front litoral de la Montjuïc, avui només percebut com a zona de pas, recuperarà la seva funció com a part funcional de la muntanya. Es configura així un nou context urbà, connectant el Port i els penya-segats on cal definir usos que facin compatibles la preservació dels valors naturals amb la funció d'espai lliure netament urbà, recuperant el valor dels elements patrimonials (Far, Cementiri, cementiri jueu, Jardins Costa i Llovera...) i el gaudi endreçat del medi natural. El programa fa front a dos reptes: integrar el Morrot a la lògica urbana de la ciutat; i recuperar, promoure i articular els valors de la façana, tant els de caràcter històric com natural, cultural i lúdics.

Resultats

El programa d'usos elaborat ha estat el resultat de diverses fases:

1) Elaboració d'una memòria de diagnosi, on entre d'altres aspectes, s'identifiquen els valors existents al penya-segat, els usos i els usuaris de la muntanya.

2) Proposta de programa d'usos. La proposta s'articula en diferents àmbits, en funció dels valors predominants i el perfil d'usuari.

Baixa pdf