Vés al contingut

Certificació d'eficiència energètica de la Biblioteca d'Humanitats de la UAB

Realització de l'informe d'eficiència energètica i estudi de diverses propostes de millores per reduir els consum energètics
Client 
Universitat Autònoma de Barcelona
Lloc 
Cerdanyola del Vallès
Període 
2014

Motivació

La Universitat Autònoma de Barcelona està interessada en què el compliment del RD 235/2013, relatiu a la certificació d'eficiència energètica dels edificis, no sigui un simple tràmit sinó una eina per conèixer en detall i amb rigor el seu potencial d'estalvi energètic. 

ERF ha dut a terme una revisió completa de l'envolupant, dels equips de climatització i de la il·luminació de la Biblioteca d'Humanitats (edifici L) de la UAB, a Cerdanyola del Vallès, per desenvolupar l'estudi d'eficiència energètica.

Resultats

Els principals resultats del projecte són:

  • Obtenció de la certificació d'eficiència energètica i de l'etiqueta energètica
  • Propostes de millora de l'envolupant 
  • Propostes de millora de la climatització que, en conjunt, generen estalvis de fins el 61,3% en calefacció i el 13,4% en electricitat
  • Propostes d'il·luminació i gestió de la llum natural, que permeten estalviar fins el 27,6% de l'electricitat
Baixa pdf