Vés al contingut

Canon de Belloch. Catàleg raonat de l'arbrat urbà

Selecció d'espècies idònies com a arbrat viari, per a Belloch Forestal
  • Canon de Belloch

Client 
Belloch Forestal
Lloc 
Barcelona
Període 
2015

Motivació

L'objectiu del projecte és l'elaboració d'un catàleg d'arbrat viari singular, que seleccioni espècies i cultivars amb altes prestacions en termes d'idoneïtat i funcionalitat urbana. Alhora, facilita a Belloch Forestal una especialització en la producció d'exemplars de gran qualitat per a aquestes espècies.

El caràcter innovador del catàleg rau en la pròpia metodologia de selecció i en la combinació de la informació disponible, que permet obtenir una eina de selecció per a la presa de decisions. La informació es basa en un conjunt de criteris i paràmetres  molt més extens dels que es consideren habitualment i s'orienta en la valoració global de l'arbrat, valorant també l'obtenció de beneficis en la gestió, l'adaptabilitat i la funcionalitat urbana, més enllà dels criteris ornamentals.

Resultats

La publicació del Cànon de Belloch ha estat el resultat de diverses fases:

1) Selecció prèvia de les espècies i cultivars susceptibles d'incorporar-se al catàleg i identificació de les fonts documentals de referència.

2) Establiment i ponderació dels criteris i paràmetres de valoració. S'han establert 27 paràmetres de valoració diferents, que s'organitzen en els 6 criteris següents:

  • Flexibilitat: entesa com una àmplia adaptabilitat ecofisiològica a condicionants de l'entorn urbà.
  • Resiliència i adaptació: la resistència a pertorbacions, incloses les relatives ala efectes del canvi climàtic.
  • Infraestructura verda: la capacitat d'articulació de l'espai públic i la facilitat de manteniment.
  • Salut: buscant minimitzar riscos per la salut de les persones.
  • Eficiència: contribució a la regulació microclimàtica i a l'estalvi d'energia.
  • Servei: millora de la qualitat de l'aire i contribució a la lluita contra el canvi climàtic.

3) Valoració i selecció final de les espècies més adients.

Enllaç al lloc web de Belloch Forestal, on es pot accedir a més informació sobre el catàleg

Baixa pdf