Vés al contingut

Avaluació ambiental del POUM de Castelló d’Empúries

Un municipi d’especial complexitat per la concurrència de valors naturals i agrícoles amb una forta pressió antròpica vinculada al turisme
Client 
Ajuntament de Castelló d'Empúries
Lloc 
Castelló d'Empúries
Període 
2005-2013

Motivació

Castelló d’Empúries és un municipi de l’Alt Empordà amb diverses particularitats, entre les que cal destacar un important contingent de població estacional, la gran urbanització d’Empuriabrava, el risc d’inundabilitat i la coexistència amb un entorn natural protegit: els Aiguamolls de l’Empordà.

L’Ajuntament va iniciar la revisió del seu planejament urbanístic l’any 2005 i, després d’un procés complex de tramitació, va ser finalment aprovat per la Comissió d’Urbanisme de Girona l'any 2013. ERF ha acompanyat l’Ajuntament al llarg de tot aquest procés en relació a aquelles qüestions relacionades amb la tramitació ambiental.

Resultats

En el procés d’avaluació ambiental estratègica s’ha elaborat la documentació preceptiva d’acord amb la normativa vigent. Aquesta documentació ha estat objecte de diverses versions, de manera paral·lela als canvis introduïts a la documentació urbanística. Entre les fites ambientalment més rellevants del planejament finalment adoptat cal esmentar les següents:

  • Es preserva la funcionalitat ecològica entre els dos sectors disjunts del Parc natural dels Aiguamolls de l’Empordà, mitjançant un tractament acurat del connector Muga-Mugueta i sectors adjacents.
  • Els espais agrícoles més fèrtils queden protegits especialment i es garanteix la vocació agrícola i ramadera de la major part dels terrenys que actualment tenen aquest ús.
  • Es concentra l’edificació principalment en dos àmbits. Un de compacte al nord de la vila de Castelló i un altre a la ròtula de contacte entre la vila i Empuriabrava, on es crea una nova centralitat urbana, amb equipaments i zones verdes que donarà serveis i vincularà ambdós nuclis.
  • Es minimitza la mobilitat obligada i es fa més viable el transport públic, mitjançant una ordenació urbanística que es posa al servei de crear una ciutat més compacta i mixta, a través de les dues grans zones residencials i de l’obtenció d’àrees per a equipaments, comercials i d’hostaleria.
Baixa pdf