Vés al contingut

Avaluació ambiental del POUM de Cambrils

Un planejament orientat a reforçar la funcionalitat urbana i la diversificació de l’activitat econòmica d’un municipi turístic
Client 
Ajuntament de Cambrils
Lloc 
Cambrils
Període 
2004-2005

Motivació

Cambrils és un municipi del Camp de Tarragona, amb una població de 32.915 habitants (2015). La seva ubicació a la franja costanera i l'orientació turística el configuren com un municipi amb gran dinamisme, havent esdevingut la tercera ciutat de la comarca, rere les polaritats de Tarragona i Reus.

L’Ajuntament va iniciar la revisió del seu planejament urbanístic l’any 2004, el qual va ser va aprovar definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Tarragona, l’1 de desembre de 2005. ERF va acompanyar l’Ajuntament al llarg de tot aquest procés, en relació a totes aquelles qüestions relacionades amb la tramitació ambiental i en un context on encara no estava definit el procediment d’avaluació ambiental estratègica vigent actualment.

Resultats

El treball va permetre, a més de la tramitació de la documentació ambiental:

  • Establir criteris orientats al sòl no urbanitzable, amb consideracions relatives a la gestió dels espais oberts.
  • Definir un model urbà i territorial que permetés absorbir el creixement demogràfic, reconvertir un destí turístic madur, diversificar l’economia i millorar la funcionalitat urbana. I tot plegat sense incrementar –de fet amb una lleugera reducció– la superfície de sòl urbanitzable de l’anterior planejament elaborat el 1993.
  • Compatibilitzar l’ordenació proposada amb la preservació de la xarxa hidrològica i els valors naturalístics associats, així com amb el potencial productiu de la plana agrícola i el manteniment del seu paisatge característic.
  • Promoure la sostenibilitat amb relació al cicle de l’aigua, preservant una adequada capacitat de recàrrega dels aqüífers.

 

Baixa pdf