Vés al contingut

Avaluació ambiental de la planificació de la mobilitat de la Regió Metropolitana de Barcelona

Pla director d'infraestructures (PDI) i Pla director de mobilitat (PDM)
Client 
Autoritat del Transport Metropolità (ATM)
Lloc 
Barcelona
Període 
2011-2013

Motivació

El Pla director d’infraestructures (PDI) recull les actuacions en infraestructures de transport públic per a un decenni previstes a l’àmbit de la Regió Metropolitana de Barcelona, amb independència de l’Administració i l’operador que les explota.

ERF ha elaborat l'Avaluació ambiental del pla director de Mobilitat 2006-2011 i del pla director d'Infraestructures 2011-2020  de la RMB, redactant l'Informe de Sostenibilitat Ambiental Preliminar, l'Informe de Sostenibilitat i la Memòria Ambiental.

Resultats

A més a més de l'elaboració dels tres documents esmentats, s'ha construit una eina de càlcul de l'impacte ambiental de la construcció de les diferents infraestructures ferroviaries respecte els principals impactes de la fase d'ús. I s'ha donat suport al càlcul de les externalitats ambientals de la mobilitat.

Baixa pdf