Vés al contingut

Auditories energètiques a les facultats de la Universitat Rovira i Virgili

Una auditoria enfocada a l'estalvi immediat
Client 
Universitat Rovira i Virgili
Lloc 
Tarragona
Període 
2010-2011

Motivació

La Universitat Rovira i Virgili (URV) té l'objectiu de reduir el consum energètic dels edificis que conformen la Facultat de Química i Enologia, el més gran equipament per a la investigació i la formació superior de la demarcació de Tarragona, amb una superfície construïda de més de 16.500 m2.

Resultats

Els treballs elaborats han estat:

  • Diagnosi del comportament energètic dels edificis del complex amb lectura de dades reals extretes amb la instal·lació d'analitzadors de xarxes i comparació amb les dades de facturació.
  • Diagnosi i propostes arquitectòniques: anàlisi d'assolellament i ombres i anàlisi lumínica per al disseny de proteccions solars en les obertures més exposades.
  • Estudi de solucions de millora energètica amb estimació de la repercussió ambiental i econòmica. Les principals solucions proposades són: proteccions solars exteriors, instal·lació d'un sistema de gestió i seguiment energètic, desconnexió de la producció d'ACS, instal·lació de calderes de condensació, etc.

Mitjançant el conjunt de millores s'aconsegueixen estalvis superiors al 20% de l'energia final consumida.

Baixa pdf