Vés al contingut

Adequació sostenibilista d'un complex hoteler a Turquia

Assistència a OAB en la redacció del projecte d'urbanització i l'avantprojecte
 • Sustainability studies for a Turkish Resort.
 • Sustainability studies for a Turkish Resort.
Client 
Client privat
Lloc 
Turquia
Període 
2012

Motivació

El projecte preveu la construcció d'un hotel de més de 150 habitacions, a banda d'una quarantena de residències unifamiliars de venta i de lloguer.

L'objectiu d'ERF és integrar criteris de sostenibilitat i eficiència energètica en la fase de redacció del projecte, tant a nivell de planificació urbanística com a nivell de construcció sostenible, per aconseguir un consum contingut d'energia, aigua i recursos naturals.

Resultats

El treball ha plantejat un important nombre de solucions, com per exemple:

 • Integració territorial: protecció dels ecosistemes i de la biodiversitat.
 • Integració topogràfica i minimització de l'impacte visual,
 • Ús de materials i sistemes constructius de baix impacte.
 • Mobilitat sostenible.
 • Disseny passiu de les proteccions solar en diverses tipologies de façanes.
 • Optimització de la il·luminació natural als espais interiors.
 • Revisió dels nivells d'aïllament tèrmic.
 • Anàlisi dels requeriments del sistema de refrigeració
 • Propostes sobre sistemes de climatització eficient: recuperació de calor, DHC per zones, sensors de CO2, etc.
 • Alternatives d'aprofitament d'energies de fonts renovables locals.
 • Solucions d'il·luminació artificial interior i exterior eficient.
 • Solucions per a la gestió i l'estalvi d'aigua: elements de baix consum, reutilització d'aigües grises i de pluja, etc.
 • Gestió dels residus

Més informació del projecte.

Baixa pdf