Vés al contingut

Adequació sostenibilista del CEIP Encants

Un projecte orientat a l'autosuficiència energètica
Client 
Àrea Metropolitana de Barcelona
Lloc 
Barcelona
Període 
2013

Motivació

ERF, per encàrrec de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, va treballar en l’adequació sostenibilista del CEIP Encants, una escola barcelonina concebuda des de l'òptica sostenibilista tant en el disseny de l'edifici com en la seva execució.

Resultats

Les principals solucions eficients instal·lades han estat:

 • Envolupant de demanda tèrmica millorada
 • Aïllament de façana
 • Lluminàries de màxima eficiència
 • Calderes de condensació, free-cooling i ventilació nocturna
 • Màxima sectorització d'instal·lacions
 • Instal·lació solar tèrmica ajustada i robusta
 • Instal·lació solar fotovoltaica
 • Control senzill, robust i de baix manteniment
 • Instal·lacions d'elevada eficiència
 • Edifici eloqüent i pedagògic

També es va fer el projecte executiu d'una planta de generació elèctrica fotovoltaica de 80 kWp, que proporcionaria 94.000 kWh/any d'electricitat, amb l'objectiu d'obtenir un edifici NZEB (Near Zero Energy Building). En aquest cas els resultats de la certificació serien:

 • Consum d'energia primària: 15,2 kWh/m2·any
 • Emissions de GEH: 3,1 kg CO2/m2·any
 • Nivell de qualificació energètica A
Baixa pdf