Laia Cunill

Consultoria en arquitectura sostenible i simulació energètica

Graduada en Enginyeria de Materials (UB), Màster de Ciència i Tecnologia de la Sostenibilitat i Màster d'Intervenció Sostenible en el Medi Construït (ETSAV - UPC)

 

La meva feina a ERF

Des del juny de 2020 la meva tasca a ERF es basa sobretot en l’assessorament en edificació sostenible, realitzant certificacions energètiques d’edificis i planificant estratègies de millora del comportament energètic i del confort d’edificis.
Realitzo simulacions energètiques complexes (DesignBuilder, HULC, CYPETHERM HE PLUS). Es pot destacar l’estudi de solucions singulars de l’ICAEN en el marc de la col·lecció d’Arquitectura Bioclimàtica, tant per l’Inèrcia Tèrmica com per la Vegetació a l’Envolupant. També, he treballat en simulacions energètiques d’alta complexitat amb l’estudi d’arquitectura RCR i, conjuntament amb el departament d’eficiència energètica, he elaborat certificacions d’equipaments de grans dimensions tal com el MACBA o diversos poliesportius amb instal·lacions complexes.
Soc Assessora BREEAM Viviendas. BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Methodology) és el prestigiós mètode d’avaluació i certificació de la sostenibilitat en l’edificació, creat al Regne Unit el 1990 de la mà del BRE Group.

 

La meva experiència

He treballat en la indústria del materials de construcció i en certificació de producte. En col·laboració amb la Universitat Politècnica de Catalunya he participat en la renovació d’habitatges a escala de barri i en la implantació del Banc d’Energia a Vilanova i la Geltrú juntament amb la cooperativa La Vinagreta. He col·laborat amb la cooperativa Cíclica, realitzant assessorament en simulació energètica d’edificis i planificació de rehabilitació per fases lligada a les necessitats de les persones usuàries.

 

El disseny no és només com ho veus, sinó com funciona.

Department:

Equip d'experts

Formem un equip multidisciplinari de professionals: enginyers, biòlegs, ambientòlegs, arquitectes, experts en comunicació...