Josep M. Palau Garrabou

Consultoria ambiental, territorial i d'urbanisme

Biòleg i Postgrau en Ciutat i territori sostenible

 

La meva feina a ERF

Vaig començar a treballar a l’empresa el juny de 1999 i des de 2005 exerceixo la responsabilitat de cap de projectes. Al llarg d’aquests anys com a consultor ambiental m’he especialitzat en els àmbits de la gestió i la planificació territorial, l’avaluació ambiental estratègica, el patrimoni natural i la biodiversitat, el verd urbà i el canvi climàtic.
Al llarg del meu exercici professional he dirigit, coordinat o participat  en més d’un centenar de projectes relacionats amb múltiples àmbits de la sostenibilitat, més enllà dels ja mencionats. Entre els duts a terme els darrers anys en destacaria:
  • Avaluació ambiental estratègica del Pla director urbanístic de les Tres Xemeneies (Consorci del Besòs, 2017-2022).
  • Estudi preliminar sobre la viabilitat de crear un parc agroforestal a la plana de l'Aubi (Ajuntament de Palafrugell, 2022).
  • Avaluació de la vulnerabilitat de les infraestructures de transport de Catalunya al canvi climàtic (Oficina Catalana del Canvi Climàtic, 2020-2021).
  • Pla del riu Segre al seu pas per Lleida. (Ajuntament de Lleida, 2017).
Soc autor dels llibres La creación de valor compartido en el sector energético. 25 casos prácticos (2015) i Canon de Belloch. Catálogo razonado de arbolado urbano (2015) i coautor de El transporte eléctrico y su impacto ambiental. Reflexiones y propuestas para la mejora de la evaluación ambiental (2012).

 

La meva experiència

Abans de la meva incorporació a ERF vaig treballar com a educador ambiental (1999). Prèviament, havia exercit, com a biòleg intern resident (BIR), les especialitats de Bioquímica Clínica (1994-1997) i Microbiologia i Parasitologia Clíniques (1991-1993).
M’agrada a sortir a caminar per la muntanya i soc un gran aficionat de la fotografia de natura i de l’escriptura, tant en el seu vessant tècnic com literari.

 

Cada projecte és una oportunitat, afrontada amb il·lusió renovada,
per contribuir a fer un món més sostenible.

Department:

Equip d'experts

Formem un equip multidisciplinari de professionals: enginyers, biòlegs, ambientòlegs, arquitectes, experts en comunicació...