Skip to main content

Marina Caballería Lamora

Marina Caballería Lamora

El transporte terrestre es especialmente vulnerable a las afectaciones del cambio climático / Wikipedia

Les vulnerabilitats al canvi climàtic del sistema de mobilitat de Catalunya

El canvi climàtic és ja una realitat.

Marina Caballería Lamora

La Covid-19 i la gestió de residus: avancem cap a la sostenibilitat?

Durant les setmanes de confinament amb motiu del coronavirus, s’han observat diferents escenaris arreu del món destacables per la millora de la qualitat ambiental urbana: carrers lliures de cotxes,

Marina Caballería Lamora