Aerotèrmia: com descarbonitzar la climatització

La climatització per aerotèrmia o bomba de calor aire-aigua és una alternativa que substitueix el gas i el gasoil de les calderes tradicionals per electricitat


Per tal de reduir la petjada ecològica d’un habitatge, l’ús d’energia provinent de fonts renovables resulta indispensable per satisfer la demanda elèctrica. Així i tot, els sistemes de climatització habituals sovint s’abasteixen de combustibles fòssils, com les calderes gas i de gasoil.

Reduir la dependència d’aquests combustibles implica electrificar els sistemes de climatització, i en aquest sentit, l’aerotèrmia o bomba de calor aire-aigua suposa una bona alternativa. Es tracta d’un sistema que ja fa anys que es troba al mercat, utilitzat principalment per a construccions d’obra nova; però els objectius de reducció de dependència del carboni, juntament amb els darrers avenços tecnològics, faciliten el camí perquè aquests aparells substitueixin els sistemes de climatització vigents.

 

Com funciona, l’aerotèrmia?


L’aerotèrmia o bomba de calor aire-aigua és un sistema de calefacció i generació d’aigua calenta que extreu la calor de l’energia que conté l’aire. Utilitzant el mateix principi de la geotèrmia, aquest mecanisme funciona a través de compressors que capten la calor de l’aire i es desprenen de la part freda. És el mètode emprat pels aparells d’aire condicionat, que realitzen el procés invers per produir aire fred (en aquest cas, s’utilitzen bombes de calor aire-aire: es refreda l’aire a partir de l’energia de l’aire). 

Esquema del funcionament de la bomba de calor aerotèrmica © Daikin

En les bombes de calor aire-aigua, però, les calories de l’aire es poden transmetre a un circuit d’aigua per alimentar els radiadors, o bé escalfar l’aigua calenta sanitària (ACS). De manera general, el sistema compta amb un compressor exterior, una unitat interior, i un dipòsit d’inèrcia, que emmagatzema l’aigua calenta per al seu ús posterior

Les bombes de calor no només redueixen de la dependència dels combustibles fòssils, sinó que tenen un rendiment energètic molt superior. Si les resistències convencionals poden generar un màxim d’1 kWh de calor amb 1 kWh d’electricitat, l’aerotèrmia pot arribar a generar 4 kWh de calor. En reduir el consum elèctric, es redueix també la factura de la llum.

Exemple d’aparell d’aerotèrmia de la marca Daikin © Daikin

L’aerotèrmia té un consum generalment constant al llarg del dia (contràriament a les calderes de gas), cosa que la fa molt més adient per a les instal·lacions d’autoconsum fotovoltaic. A més, l’electrificació d’aquest consum permet un major aprofitament de l’energia generada per les plaques i, per tant, en redueix el temps d’amortització.

Aerotèrmia convencional i d’alta temperatura


Hi ha un element que dificulta la implantació i generalització de l’aerotèrmia tradicional, i és que en climes freds requereix radiadors de baixa temperatura, en comptes dels convencionals.

Què són els radiadors de baixa temperatura?


Si bé els radiadors convencionals transmeten a l’aire l’escalfor de l’aigua de les seves canonades, que es troba a una temperatura d’entre 70 i 90 ºC, l’aerotèrmia estàndard només pot escalfar l’aigua fins als 55 ºC,  aproximadament. És per això que l’aerotèrmia tradicional utilitza radiadors de baixa temperatura, que són aquells que poden transmetre la calor fent servir aigua d’una temperatura inferior a la dels radiadors convencionals.

Això no és un problema en els habitatges d’obra nova; però si es vol substituir la caldera de gas per aerotèrmia, en climes freds caldria canviar també els radiadors. Alternativament, es pot incrementar l’efectivitat de l’aerotèrmia millorant l’aïllament de l’habitatge.

Avui en dia, aquest escull es pot superar fàcilment a través de l’aerotèrmia d’alta temperatura, capaç d’escalfar l’aigua fins als 80 ºC aproximadament, essent compatible amb els radiadors comuns.

Compressor exterior d’una bomba de calor © Viquipèdia

Quin cost té, instal·lar un sistema d’aerotèrmia?


El pressupost per instal·lar un sistema d’aerotèrmia convencional pot ser d’entre 5.000 i 6.000 €, i pot pujar fins als 10.000 € o més per a les bombes d’alta temperatura. Els habitatges que disposen de plaques solars, i el consum elèctric és gratuït durant les hores de sol, tenen una rendibilitat millor de la instal·lació de sistemes d’aerotèrmia.

Més informació:

Institut Català de l’Energia (ICAEN) (2020), Treballs tècnics relatius al potencial de les bombes de calor aerotèrmiques d’alta eficiència energètica per a climatització i generació d’aigua calenta sanitària a Catalunya.


Compartir

Posa't al dia en acció climàtica!

Subscriu-te al nostre butlletí bimestral sobre l'actualitat de la sostenibilitat

El teu e-mail