Vés al contingut

Subscripció al mailing list

Informació bàsica en protecció de dades.

De conformitat amb el RGPD i la LOPDGDD, ERF ENERGIA & SOSTENIBILITAT SLU tractarà les dades facilitades amb la finalitat d'enviar un butlletí informatiu mensual entre els subscriptors. Podrà exercir, si ho desitja, els drets d'accés, rectificació, supressió, i altres reconeguts en la normativa esmentada. Per obtenir més informació sobre com estem tractant les seves dades, accedeixi a la nostra política de privacitat.

Subscripció

ENTENC I ACCEPTO el tractament de les meves dades tal com es descriu anteriorment i s'explica amb més detall en la Política de Privadesa. (La seva negativa a facilitar-nos l'autorització implica la impossibilitat de tractar les seves dades amb la finalitat indicada).

ENTENC I ACCEPTO rebre informació en els termes abans indicats sobre l'activitat, productes i serveis oferts per ERF ENERGIA & SOSTENIBILITAT SLU. (La seva negativa a facilitar-nos l'autorització implica la impossibilitat d'enviar-li informació comercial per part de l'entitat).