Vés al contingut

Santa Coloma de Cervelló aprova inicialment l’ordenança reguladora de les instal·lacions fotovoltaiques

La nova norma local afavorirà la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques i la seva integració en el paisatge urbà

L’ordenança municipal regula la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques a Santa Coloma de Cervelló © Pixabay

L’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló va aprovar l’ordenança municipal reguladora de les instal·lacions solars fotovoltaiques al municipi, publicada al BOPB el 10 de març. El text, elaborat amb la col·laboració d’ERF, considera tant els paràmetres comuns (per exemple, la col·locació de les instal·lacions en cobertes planes o inclinades) com qüestions relacionades amb la tipologia de l’edificació (ja siguin edificis unifamiliars, plurifamiliars o d’ús industrial, entre d’altres).

Amb la seva aprovació inicial, l’ordenança es troba en termini de presentació de reclamacions i al·legacions fins el 25 d’abril.

Baixa pdf